Ett bra komplement till Vedic Art

Anita och jag har gått cirka 40 kursveckor i Vedic Art under perioden 1989 till 1998, hela tiden med Curt Källman som lärare, så vi har en god uppfattning om vad som skiljer vår metod och Vedic Art åt. Nästan allt!

En av våra elever, Lisett Olsson, har erfarenhet av vår gamla metod cellminnesmålning och Vedic Art, så här säger hon

"Vedic Art handlar om kreativitet. För en del om att överhuvudtaget våga måla/skapa. För den redan kreative om att komma åt djupare lager, att skapa inifrån. Cellminnesmålning handlar om utrensning. Att lösa upp och omvandla negativa minnen som finns lagrade i kroppen. Allt skapande ger mer eller mindre den effekten, men med cellminnesmålning arbetar man medvetet och på djupet och når helt andra resultat."

Vi tycker att Lisett har formulerat skillnaden på ett utmärkt sätt.Och nu har cellminnesmåleriet tagit ett kvantsprång till CMP-healing, som ger oändligt mycket mer än cellminnesmåleriet. Det kan du läsa om på andra ställen på den här hemsidan.

 

 

 

 

CMP-healing, Alice Babs Gata 1B, 39360 Kalmar. 0739-400900, bengt@cmp-healing.com