Jag började med den gamla metoden. Att måla av mig det jag ville bli av med via svart färg och pensel och sedan transformera och täcka med färg. Vilket fungerade tillfredställande men var väldigt tidskrävande. Jag gjorde det under en period då jag var sjukskriven och hade gott om tid och metoden hjälpte mig så bra att jag beslutade mig för att utbilda mig till handledare.

Sen dess har jag tänkt på att ett stort hinder för många kan vara brist på tid och att man kanske inte fullföljer kursen på grund av det. Därför var jag väldigt intresserad av den nya metoden som verkade osannolikt snabb. Så min första tanke var; kan det vara möjligt att det kan gå så lätt och smidigt?

Enligt Bengt skulle den nya metoden även vara mer grundlig och effektiv. Så jag började med att göra grovstädningen igen, med pendeln. Då upptäckte jag på vissa av övningarna att pendeln rörde sig och att det fanns ytterligare lite kvar att jobba med. Så det verkade stämma att metoden var effektivare.

Att jobba igenom all grovstädning var väldigt tidskrävande enligt gamla systemet. Nu går det på nolltid. Sen är ju metoden med energipendling mer heltäckande. Då det ingår metoder att stärka energisystemet, kroppslig läkning med biofrekvenser och en grundlig genomgång av personligheten när det gäller egenskaper, beteenden, självbild, jobbiga känslor och besvärande rädslor. Det sker genom att jobba med att stänga och öppna dörrar till morfiska fält och sedan befästa med en cellminnesmålning som ett starkt cellminne.

Så det är inte slut med målandet vilket gläder mig som tycker om och njuter av att utrycka mig kreativt vilket startade då jag började med Vedic Art.

Det finns alltid mer att jobba med när det gäller personligheten. Ju mer man jobbar, ju fler hinder som röjs undan desto närmare kommer man sitt rätta jag. Det är befriande och gör livet så mycket lättare att leva!
Handledare i CMP-healing
Eva Buske

 

Klicka här for omdömen från tre deltagare i sommarens kursvecka plus information vårt kursprogram

Klicka här så kan du läsa vad fyra deltagare som tidigare gått kurser i cellminnesmålning tycker om energipendling och CMP-healing.


Under 1,5 år har jag varit verksam som handledare i cellminnesmålning som är en mycket bra metod och tydlig, eftersom kroppen rent fysiskt är med genom färg och rörelser.

Som handledare testade jag om deltagarnas bördor var tömda och läka ...mycket viktigt. Med det gjorde att många inte klarade av att jobba vidare hemma och själva kunna bedöma om de var klara eller inte. De var utlämnade till handledaren hela tiden. Jag upplevde en osjälvständighet trots det tydliga kursmaterialet.

Nu har metoden tagit ett jättekliv och blivit healing med pendeln som vägvisare. Att pendla kan kännas ovant för nybörjare, men med lite träning blir du snart vän med pendeln.

Målning finns kvar, men i en helt ny roll. Kursmaterialet är lika tydligt som förut. Det är det första strukturerade självhealingprogram jag sett där man arbetar sig igenom de olika skikten av vår kropp och själ. Nu kan personen själv läka sig. Grovstädningen går extemt fort och smidigt så man kan ägna mer tid att läka och utveckla sig som människa.

Jag har arbetat med healing tidigare i livet och tycker det är givande att få vara med och sprida sanningar i en behövande värld där vi behöver tänka och handla utanför våra skador och mönster.

Jag har haft kurser i det nya och det är så spännande att följa de påtagligt läkande processerna på alla plan. Så tycker alla deltagare och så tycker jag. Mirakelkur är ingen överdrift.
Ann Wängsjö
Handledare i CMP-healing

 

 

 

 

 

CMP-healing, Alice Babs Gata 1B, 39360 Kalmar. 0739-400900, bengt@cmp-healing.com